קשב

קשב הינו אחד המרכיבים ההכרחיים לצורך עיבוד מידע. אצל ילדים עם ADHD נפגעת במיוחד יכולת זו.

ADHD הינה בעיה מורכבת המשליכה על כל תחומי העיסוק. עפ"י הספרות 7-10% מהילדים בגיל בית הספר לוקים ב ADHD ו- 2-6% מילדי הגן.

Attention deficit hyperactivity Disorder) ADHD ) הינה הפרעה נוירו-קוגנטיבית כרונית אשר נמשכת לאורך רצף החיים כולו ומערבת ליקויים בתפקודים ניהוליים עם מגוון רחב של השלכות ופוגעות באיכות החיים בהווה ובעתיד. (Barkley,2006;Brown,2013;Turgay et al.,2012)

תפקודים ניהוליים הינם אותם תפקודים הנדרשים בעיקר במצבים שאינם שגרתיים, במשימות חדשות ומורכבות יחסית. תפקודים אלו כוללים בעיקר: יכולת לעכב תגובה, גמישות מחשבתית, יכולת לווסת רגשות, יזימה (יכולת להתחיל משימה..), זכרון עבודה (היכולת להחזיק מידע בזכרון הנדרש לצורך השלמת משימה), תכנון והתארגנות, ארגון סביבה, בקרה (היכולת של הילד לבדוק בעצמו את איכות הביצוע שלו ולתקן במידת הצורך.

טיפולים תרופתיים הוכחו כיעילים בסמפטומים של ADHD. יחד עם זאת, לכל אדם, כפי שצויין, נלווים קשיים תפקודיים ספציפיים בהקשר העיסוקי הרלוונטי לו. קשיים אלו אינם מקבלים מענה מטיפול תרופתי בלבד.

בקרב ילדים עם ADHD אנו עדים לדוגמא, לקשיי התארגנות שמתבטאים בקושי להתנהל בסדר יום תחום בזמן: התארגנות בוקר לפני יציאה למסגרת חינוכית, התארגנות ללמידה בבית הספר, ארגון זמן וניהולו בשעות אחר הצהריים כגון: הכנת שיעורי בית וניהול הזמן כך שיוותר זמן מספק לחברים ופעיליות פנאי נוספות, התארגנות ערב כולל כל הפעילויות הנלוות לכך. ילדים והורים רבים חשים תסכול מהמתח הנוצר מקושי של הילד לתכנן את סדר יומו כולל עמידה במשימות חובה ופנאי. דוגמאות נוספות לכך, הן קשיים של ילדים עם ADHD לקחת חלק בפעילויות משחק (שהן חלק משמעותי בעיסוק של הילד) עקב קושי לווסת התנהגות במצבים מאתגרים בהקשר חברתי (משחקים תחרותיים..). אלה דוגמאות ספורות משלל דוגמאות, דרכן ניתן להבין מהם קשיים תפקודיים בהקשר עיסוקי.

המודל של Brown

המודל של בראון ( Brown 2013;2009 ) אודות ADHD כולל 6 מקבצים של תפקודים ניהוליים נוירוקוגנטיביים, אשר ליקויים בהם עשויים להיות שכיחים אצל אנשים עם ADHD:

  1. אקטיבציה
  2. מיקוד/ קשב
  3. מאמץ
  4. רגש
  5. זכרון
  6. פעולה
מנגנונים ביולוגיים אלה נועדו לשלוט ולווסת התנהגות, רגש וקוגניציה אצל כל אדם והם שמאפשרים לבצע פעולות בכלל ופעולות מורכבות ודינמיות , בפרט, לצורך השגת מטרות תפקודיות.

(המידע נלקח מתוך המדריך להתערבות קוגנטיבית-תפקודית בריפוי בעיסוק לילדים בגילאי 5-10 שחובר ע"י ד"ר עדינה מאיר, ג'רי האן מרקוביץ', אורית פישר, ד"ר רותי טראוב)