הדרכה וייעוץ להורים ולצוות החינוכי הינם חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי וניתנים בהתאם לתחומים בהם מתמקד הטיפול.

הדרכה: עשר אצבעותההדרכות מותאמות אישית לצרכי הילד והמשפחה וניתנות לצורך קידום תפקודו בפעילויות:

  • למידה.
  • משחק.
  • פנאי.
  • עצמאות בתפקודי יום-יום
  • השתלבות חברתית

הדרכת הורים כוללת פעילויות מומלצות במסגרת הבית בתחומים אלו. הדרכת הצוות החינוכי כוללת פעילויות מומלצות ומותאמות למסגרת החינוכית.