הקבוצה מיועדת לילדים המתקשים במיומנויות מוטוריות וגרפיות. בגיל זה, לעתים ההתמודדות עם קושי ותסכול מובילה להמנעות מהשתתפות בביצוע פעילויות בתחומים אלו. מטרת הקבוצה לעודד ולפתח את תחושת המסוגלות וע"י כך הילד יחווה הצלחה שתוביל לשיפור בתפקודו .

הדגשים בקבוצה:

  • שיפור מיומנויות מוטוריות עדינות וגסות
  • גזירה והדבקה
  • צביעה
  • ציור חופשי כולל ייצוג גרפי וצורות יסוד
  • מיומנויות תפיסה חזותית ומרחבית
הקבוצה תמנה כ 6 ילדים ותועבר ע"י שתי מרפאות בעיסוק בעלות נסיון רב בהנחיית קבוצות.